Nhân viên kinh doanh

 • Nhân viên kinh doanh
 • Trần Thị Vân
 • 0169 333 1461
 • Nhân viên kinh doanh
 • Vũ Xuân Thưởng
 • 0941 959 444
 • Nhân viên kinh doanh
 • Trần Thị Vân
 • 0938 258 856
 • Nhân viên kinh doanh
 • Vũ Xuân Thưởng
 • 0937 332 434
Xem thêm thông tin BĐS » Bất động sản mới nhất

Lời giới thiệu

Đất Kim Cương lấy chữ "TÂM" làm gốc, chữ "TÍN" làm đầu trong tất cả các hoạt động của công ty. Tiêu chí hoạt động của công ty là "Sự hạnh phúc của khách hàng như vạn niềm vui của chúng tôi".

Ngân hàng liên kết hỗ trợ vay

Ngân hàng hỗ trợ vay mua nhà - đất

Gửi cho bạn bè

Email Agent