Showing 1–12 of 14 results

Quan Tan Binh, Quận Tân Bình, dat nha, du an, chung cu, đất, nhà, dự án, chung cư thp hcm, thành phố hồ chí minh, sài gòn

2 tỷ - 3 tỷ

Bảy Hiền Tower

2100000000

3 tỷ - 5 tỷ

Carillon Hoàng Hoa Thám

3500000000

3 tỷ - 5 tỷ

Chung Cư Etown Building

2500000000

2 tỷ - 3 tỷ

Chung cư Phúc Yên

2000000000

3 tỷ - 5 tỷ

Chung cư Sky Center

4500000000

3 tỷ - 5 tỷ

Chung cư The Botanica

3500000000
2500000000
2500000000
2200000000